მოგესალმებით სერვიე საქართველოს ვებ-გვერდზე

ინფორმაცია სერვიეს ჯგუფის შესახებ

სიახლეები

21,800

თანამშრომელი

150

სერვიეს მედიკამენტების
დისტრიბუცია 150 ქვეყანაში
ხორციელდება

23%

შემოსავლის 23%
ინვესტირებულია კვლევებსა
და განვითარებაში (R&D)
2019/2020

4,7

მილიარდი ევრო 2019/2020
წლების შემოსავალი,
რომელთაგან 3,3 მილიარდი
ევრო მოდის ბრენდულ
მედიკამენტებზე და 1,4
მილიარდ ევრო გენერიულ
მედიკამენტებზე.

4

თერაპიული მიმართულება
ონკოლოგია
ნეირომეცნიერება
იმუნო-ანთებითი დაავადებები
კარდიომეტაბოლიზმი

Servier Medical Art გაძლევს საშუალებას ხელმისაწვდომობა გქონდეს სამედიცინო ვიზუალურ მასალაზე

სათაური

აღწერა