განვითარების შესაძლებლობა

გახდი ჩვენი გუნდის წევრი და მიიღე პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა გამოიყენე შენი ნიჭი, გამოცდილება და უნარები და გახდი თერაპიული პროგრესის მონაწილე ჩვენთან ერთად.

Სააპლიკაციო ფორმა

ამ საკონტაქტო ფორმაში თქვენ შეგიძლიათ შეიყვანოთ ინფორმაცია. შეგახსენებთ, რომ თქვენი კომენტარი უნდა იყოს ობიექტური (მოერიდეთ შეურაცხმყოფელი შინაარსის შენიშვნებს). გთხოვთ, არ გაგვიზიაროთ ინფორმაცია, რომელიც არის კონფიდენციალური ან/და პირადი, როგორიცაა რასობრივი ან ეთნიკური წარმომავლობა, პოლიტიკური, ფილოსოფიური ან რელიგიური შეხედულებები, პროფკავშირის წევრობა, მონაცემები სექსუალური ცხოვრების, სამართალდარღვევის, სასჯელის, დაკავების ორდერის შესახებ.