1. რა არის Cookie-ფაილები?                                                                                                                        

Cookie არის მცირე ზომის კომპიუტერული ფაილი, მომნიშვნელი, რომელიც ინახება და იკითხება მოწყობილობაში, გამოყენებული მოწყობილობის სახეობის (კომპიუტერი, სმარტფონი, პლანშეტი და ა.შ.) მიუხედავად, მაგალითად, ვებგვერდზე შესვლის დროს, ელ. წერილის წაკითხვისას ან კომპიუტერული პროგრამის ან მობილური აპლიკაციის ინსტალაციის ან გამოყენებისას.

წინამდებარე მართვის პოლიტიკის დოკუმენტში ტერმინი „Cookie-ფაილ(ებ)ი“ აღნიშნავს ყველა იმ მომნიშვნელს, რომელიც ინახება და იკითხება თქვენს მოწყობილობაში.

  • მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თანხმობასთან დაკავშირებით                                                             

ზოგიერთი Cookie-ფაილის შენახვა ან წაკითხვა არ საჭიროებს თქვენი წინასწარი თანხმობის მიღებას იმის გამო, რომ ის არ ახდენს თქვენს შესახებ პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ან იმ შემთხვევაში, თუ ის აუცილებელია იმ სერვისის მისაწოდებლად, რომელიც თქვენ გჭირდებათ.

ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში (ზემოაღნიშნულ პარაგრაფში აღნიშნულის გარდა) Cookie-ფაილის შესანახვაზე ან წაკითხვაზე უნდა იქნას მიღებული თქვენი წინასწარი თანხმობა.

თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უარი თქვათ ჩვენს მიერ გამოყენებული Cookie-ფაილის შენახვაზე ან წაკითხვაზე თქვენი მოწყობილობებიდან მათი წაშლის ან თქვენი ბრაუზერის (ძებნა/დათვალიერების) პარამეტრების შეცვლის გზით.

  • რომელ Cookieფაილებ ვიყენებთ ჩვენ?                                                                                                                     

ჩვენ ვიყენებთ სხვადასხვა ტიპის Cookie-ფაილს, რომელთაც გააჩნიათ შემდეგი დანიშნულება:

  • სესიური Cookie-ფაილი                                                          

ეს არის ჩვენი ვებგვერდის/ჩვენი აპლიკაციის ფუნქციონირებისთვის აუცილებელი Cookie-ფაილები. მათი საშუალებით თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა, გამოიყენოთ ჩვენი ვებგვერდის/ჩვენი აპლიკაციის ძირითადი ფუნქციები (მაგ. თქვენს ანგარიშზე წვდომისათვის). ამ Cookie-ფაილების გარეშე თქვენ ვერ შეძლებთ ჩვენი ვებგვერდის/ჩვენი აპლიკაციის სწორად გამოყენებას. ეს არის Cookie-ფაილები, რომლებიც შეეხება მხოლოდ ჩვენი ვებგვერდის/ჩვენი აპლიკაციის ფუნქციონირებას. თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ და წაშალოთ ისინი თქვენი ბრაუზერის (ძებნა/დათვალიერების) პარამეტრების მეშვეობით, თუმცა ამან შეიძლება თქვენს მიერ ვებგვერდით/აპლიკაციით სარგებლობის პროცესი შეაფერხოს.

ეს შეეხება შემდეგ Cookie-ფაილებს:  

Cookie-ფაილის დასახელებაშეგროვებული მონაცემებიდანიშნულებაშენახვის დრო
PHPSESSID  NonePHP native cookie. It is used to establish the user session  and forward status data.Duration of the session
  • ფუნქციური Cookieფაილები   

ეს არის Cookie-ფაილები, რომლებიც გაძლევთ საშუალებას, დაარქივოთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები ჩვენს ვებგვერდზე/ჩვენს აპლიკაციაში ბოლო ვიზიტის დროს არჩეული სხვადასხვა ვარიანტების შენახვით. ამდენად, შეგვიძლია, შემოგთავაზოთ ისინი ჩვენს ვებგვერდზე/ჩვენს აპლიკაციაზე ძებნის/დათვალიერების გამარტივების მიზნით (მაგ. საჩვენებელი ვერსიის ასარჩევად (სტანდარტული ან მობილურისთვის ოპტიმიზებული)). თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ და წაშალოთ ისინი თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების მეშვეობით, მაგრამ ამან შეიძლება თქვენს მიერ ვებგვერდით/აპლიკაციით სარგებლობის პროცესი შეაფერხოს.

ეს შეეხება შემდეგ Cookie-ფაილებს: 

Cookie-ფაილის დასახელებაშეგროვებული მონაცემებიდანიშნულებაშენახვის დრო
tarteaucitron  Consent for each third party service used by the website.Stores consent or refusal for each third party service used by the website. 1 year
__atuvcNoneAssociated with the AddThis widget that is integrated to allow users to share content on different social networks.1 month
__atuvsNoneAssociated with the AddThis widget that is integrated to allow users to share content on different social networks.30 minutes
pll_languageWebsite display language.Used to display the website in the right language.1 year
  • ანალიტიკური Cookieფაილები   

ეს არის Cookie-ფაილები, რომლებიც გვაძლევენ ინფორმაციას ჩვენი ვებგვერდის/ჩვენი აპლიკაციის გამოყენებისა და მუშაობის შესახებ და საშუალებას, დავადგინოთ სტატისტიკა ტრაფიკის მოცულობისა და ჩვენი ვებგვერდის/ჩვენი აპლიკაციის სხვადასხვა ელემენტების გამოყენების შესახებ (მონახულებულის შინაარსი და ვიზიტორების მარშრუტები).  აღნიშნულის მეშვეობით გვაქვს შესაძლებობა, გავხადოთ ჩვენი სერვისები უფრო საინტერესო და მომხერხებელზე-ორიენტირებული (ყველაზე ხშირად ნანახი გვერდები ან პროფილები,  ყველაზე ხშირად წაკითხული სტატიები და ა.შ.).

თქვენი ნებართვის (თანხმობის) შემთხვევაში, იურიდიული პირი შეინახავს Cookie-ფაილებს, რაც შესაძლებელს გახდის ქვემოთ მოცემულ ცხრილში აღწერილი მიზნებისთვის აუცილებელი ინფორმაციის შეგროვებას.

Cookie-ფაილის დასახელებაშეგროვებული მონაცემებიდანიშნულებაშენახვის დრო
_pk_ses*  Unique session IDStatisticsSession
_pk_id* Unique user IDStatistics Session
  • მესამე პირთა Cookieფაილები  

ქვემოთ ჩამოთვლილი ვებგვერდის ფუნქციები იყენებენ მესამე პირების მიერ შემოთავაზებულ სერვისებს (ტვიტერის ნაკადი და ვიდეო).

თქვენი ნებართვის (თანხმობის) შემთხვევაში, აღნიშნული მესამე პირები შეინახავენ Cookie-ფაილებს, რაც მოგცემთ საშუალებას, უშუალოდ ვებგვერდის მისამართზე დაათვალიეროთ ამ პირთა მიერ განთავსებული კონტენტი/შინაარსი ან გააზიაროთ ჩვენი კონტენტი/ შინაარსი.

ამ Cookie-ფაილების საშუალებით აღნიშნული მესამე პირები შეაგროვებენ და გამოიყენებენ თქვენს ძებნის/ნახვების მონაცემებს საკუთარი მიზნებისთვის მათი კონფიდენციალურობის პოლიტიკის შესაბამისად.   

თქვენ შეგიძლიათ დაადასტუროთ ან გააუქმოთ თქვენი თანხმობა, სრულად ან სათითაოდ, Cookie-ფაილების პარამეტრების პანელის გამოყენებით.

  • როგორ ახდენთ თქვენი ბრაუზერის, სმარტფონის და პროგრამული უზრუნველყოფის კომპონენტების კონფიგურაციას?  

თქვენს მიერ ნებისმიერი პარამეტრის შეცვლა გამოიწვევს ჩვენს ვებგვერდზე/ჩვენს აპლიკაციაზე თქვენი ბრაუზერის (ნახვების) ისტორიისა და ისეთ სერვისებზე/ფუნქციებზე წვდომის პირობების შეცვლას, რომლებიც საჭიროებენ Cookie-ფაილების გამოყენებას. თქვენ შეგიძლიათ დაუშვათ თქვენს მოწყობილობაში Cookie-ფაილების ჩაწერა ან უარი თქვათ მათ ჩაწერაზე და ნებისმიერ დროს შეცვალოთ მოწყობილობის პარამეტრები.   

თუ დათანხმდით თქვენი ბრაუზერის პროგრამულ უზრუნველყოფაში Cookie-ფაილების  ჩაწერას, ისინი შეინახება თქვენი მოწყობილობის სპეციალურ ადგილას.

თუ უარს იტყვით თქვენს მოწყობილობაში Cookie-ფაილების ჩაწერაზე ან წაშლით მასში ჩაწერილ Cookie-ფაილებს, ვეღარ ისარგებლებთ გარკვეული ფუნქციებით, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ფუნქციები აუცილებელია ჩვენი ვებგვერდის/ჩვენი აპლიკაციის გარკვეული ადგილების სანახავად. ჩვენ ვიხსნით ყოველგვარ პასუხისმგებლობას ჩვენი ვებგვერდის/ჩვენი აპლიკაციის შემცირებული ოპერირებით დამდგარ ნებისმიერ შედეგზე, რაც გამოწვეული იქნება იმ ფაქტით, რომ ჩვენთვის შეუძლებელი გახდება იმ Cookie-ფაილების შენახვა ან გამოყენება, რომლებიც თქვენ წაშალეთ ან გააუქმეთ და, რაც აუცილებელია მათი ფუნქციონირებისათვის.    

როგორ ახდენთ თქვენი ბრაუზერის კონფიგურირებას? 

ბრაუზერების უმეტესობა Cookie-ფაილებს ავტომატურად იღებს. თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ დაბლოკოთ ასეთი Cookie-ფაილები ან მოთხოვოთ თქვენს ბრაუზერს, გაგაფრთხილოთ, როდესაც ვებგვერდი შეეცდება თქვენს მოწყობილობაზე Cookie-ფაილების დაყენებას.   

თქვენი პრიორიტეტების მიხედვით Cookie-ფაილების კონფიგურაციისთვის, გთხოვთ, გადახვიდეთ ბრაუზერის დახმარების მენიუში. ქვემოთ მოცემულია ძირითადი ბრაუზერებისთვის Cookie-ფაილების დაყენების ინსტრუქციების ბმულები:

როგორ ახდენთ კონფიდენციალურობის პარამეტრების კონფიგურირებას თქვენს სმარტფონში/პლანშეტებში? 

თქვენ შეგიძლიათ თქვენი სმარტფონის/პლანშეტის კონფიდენციალურობის პარამეტრების შეცვლა.

თქვენი კონფიდენციალურობის პარამეტრების კონფიგურაციისთვის გადადით შემდეგ ბმულებზე: