იმუნური ანთება
კარდიომეტაბოლიზმი
ნეირომეცნიერება
DETRALEX 30 mg

DETRALEX 30 mg

Diosmin/Hesperidin

MELITOR – 25mg

MELITOR – 25mg

Agomelatine

oncaspar
Onivyde
TRIPLIXAM – 10.2.5.10

TRIPLIXAM – 10.2.5.10

Perindopril arginine/Indapamide/Amlodipine besilate

TRIPLIXAM – 10.2.5.5

TRIPLIXAM – 10.2.5.5

Perindopril arginine/Indapamide/Amlodipine besilate

TRIPLIXAM – 5.1.25.10

TRIPLIXAM – 5.1.25.10

Perindopril arginine/Indapamide/Amlodipine besilate

TRIPLIXAM – 5.1.25.5

TRIPLIXAM – 5.1.25.5

Perindopril arginine/Indapamide/Amlodipine besilate